Privacyverklaring

In dit document staat omschreven hoe Peil Bewindvoering & Budgetbeheer per 01 juli 2019 invulling geeft aan de Privacywetgeving (AVG).

In deze privacyverklaring informeren wij aan alle cliënten van Peil Bewindvoering & Budgetbeheer welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u, als cliënt, ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de geldende privacywetgeving.

 

Peil Bewindvoering & Budgetbeheer beheert uw inkomen en budget.

Om deze diensten goed te kunnen leveren worden persoonlijke gegevens van u verzameld, gebruikt en bewaart. Hierbij moet u denken aan:

Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN en zorgverzekeringsgegevens;
Dossier gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak, relevante correspondentie en overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van dossierbehandelaars;
Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.
Medische gegevens: enkel voor zover relevant voor de dienstverlening.

Peil Bewindvoering & Budgetbeheer deelt uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn:

Instanties: Belastingdienst, UWV en rechtbank

Schuldeisers: Het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.

Andere hulpverleners: Problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant, vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

 

Uw gegevens worden maximaal 7 jaren bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Peil Bewindvoering & Budgetbeheer wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

 

Peil Bewindvoering Budgetbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Peil Bewindvoering & Budgetbeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van Peil Bewindvoering & Budgetbeheer.

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Peil Bewindvoering & Budgetbeheer uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact opnemen per e-mail via info@peilbewind.nl of door een brief te sturen naar Peil Bewindvoering & Budgetbeheer, Postbus 4650, 5953 ZH Reuver. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan.

 

Neem contact op met Peil

Peil Bewindvoering & Budgetbeheer

Postbus 4650
5953 ZH REUVER
Tel. 06-38760116
info@peilbewind.nl
www.peilbewind.nl

Voor al uw vragen, advies, overleg en aanmeldingen zijn wij dagelijks bereikbaar van

Ma t/m do van 09.00 tot 16.00
Vrijdag van 09.00 tot 12.00

Overige gegevens

KvK nummer 74066005